1

Introduktion av programmering

Lektion 1

Analog programmering, Datalogiskt tänkande, Kodpedagogerna, Samarbete

Skolan ska skapa förutsättningar för att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt enligt de nationella målen. Undervisningen i grundskolan behöver därför vara planerad och utgå ifrån läroplanen och kursplaner. Programmering har införts som ett inslag i ämnena matematik, samhällskunskap och teknik. Det omfattar bland annat att skriva kod, men även vidare perspektiv som kreativt skapande, problemlösning, styrning, simulering samt demokratiska dimensioner. Målet är att vi ska lära oss grunderna i programmering och kunna implementera dessa i våra olika skolämnen, så programmering inte står för sig själv som ett eget ämne, utan det är ett verktyg för vår undervisning, för ett roligt lärande.

Under första lektionerna i introduktion går vi igenom vad grunderna i programmering är. Att en dator inte kan tänka själv, den kan inte ställa frågor, den kan inte dra egna slutsatser, en dator gör bara exakt det du talar om för den att göra. Här handlar om att få en grundförståelse i programmering. Vi börjar med att synliggöra var programmering finns, vilka saker behöver vi programmering till, varför ska vi lära oss programmering och så vidare.

Vi går igenom de tre stegen i en kod; sekvens, repetition och villkor.
Sekvens är när vi skapar en kod steg-för-steg som har ett flöde, med en början och ett slut.
Repetition är en kod som har en början och slut, men som upprepas mer än en gång. Detta kan också kallas för loop.
Villkor är en kod som har ett flöde med olika val i koden.

Under den här lektionen ska en elev förvandlas till robot, en elev är programmerare och bygger kod. Om man är en grupp om 3 är den tredje personen uppläsare, det vill säga att den tredje personen läser upp den färdiga koden för roboten.

40-60 min

Projektor
Dator/surfplatta
Programmeringskort
Bildspel (Klicka på "skrivskyddad" för att öppna filen)
Exit ticket

LGR11

Matematik
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. (Sida 61)
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. (Sida 61)

Förberedelser

Skriv ut, klipp ut och ev. laminera programmeringkort, fördelaktigt en uppsättning så eleverna kan arbeta i par.

Vill du som pedagog ha lite mer inspiration kring programmering i skolan kan du kolla ”Programmering med och utan dator” (UR Skola). Innan du startar din första lektion är det bra om det finns ett ställe där eleverna kan dokumentera sina arbeten, analogt eller digitalt.

Titta gärna på avsnitt 1 av Kodpedagogerna för att göra dig förberedd inför starten av arbetet med programmering.

Arbetsgång

 1. Bildspel:
  Gå igenom vad programmering är, var du hittar programmering och programmeringens grunder. Titta gärna på de anteckningar som finns i presentationen, dessa kan du ha som stöd under lektionens gång.
  Visa gärna avsnitt 1 av Kodpedagogerna.
 2. Diskutera programmering:
  Det är bra att prata om vad vi tränar när vi arbetar med programmering och datalogiskt tänkande. Vi jobbar med saker som samarbete, algoritmer, problemlösning, mönster, logiskt tänkande, pröva och ompröva, problemformulering och beskrivning av en process, analysförmåga och utvärdering.
 3. Berätta om uppgiften.
 4. Koda varandra, låt eleverna programmera varandra.
 5. Byt uppgifter med varandra, den som var robot får nu vara programmerare och tvärtom.
 6. Utvärdera, avsluta gärna lektionen genom att samla alla elever och utvärdera hur det gick.

  Exempel på frågor:
  ° Blev ni kodade så ni krockade med något?
  ° Frågade roboten några frågor?
  ° Tog roboten några egna slutsatser?

Specialpedagogiska tips!

Precis som att ett barn med nedsatt syn använder sig av glasögon, så behöver vi ge rätt verktyg för barn i behov av särskilt stöd. Kom ihåg, det som är bra för barn i behov av särskilt stöd mår alla barn bra av. Alla barn är unika individer oavsett vilket behov av stöd dem har. Även inom olika spektrum finns en massa variationer och den enas svårighet kan vara den andras styrka.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev