3

Koordinatsystem

Lektion 3

Analog programmering, Datalogiskt tänkande, Kodpedagogerna, Samarbete

Eleverna ska programmera varandra igen, men denna gång med koordinatsystem och legobitar.
Börja lektionen med en liten repetition av programmeringens grunder, vill du så kan du använda bildspelet. Titta sedan på fjärde avsnittet av Kodpedagogerna.

Beroende hur mycket eller lite ni har arbetat med koordinatsystem, kan det behövas lite mer genomgång av detta. Gå då noggrant igenom vad ett koordinatsystem är, hur det fungerar och hur man använder det. Förklara X- och Y-led, demonstrera hur de läser av koordinaten och förklarar var dem ligger.
Det kan ofta vara svårt att förstå koordinatsystem, men när det väl avkodats så är det mycket lättare.

Eleverna har ett antal legobitar i dubbel uppsättning. De ska nu sitta rygg mot rygg eller med en skärm mellan sig. Den programmerande eleven ska lägga ut sina legobitar i sitt koordinatsystem och sedan ska hen förklara för den andra eleven vart dem ligger. De ska förklara genom att använda legobitens koordinater i x- och y-led, exempelvis: ”Min första legobit ligger på x4 och y3.”. Då ska den andra eleven också lägga sin legobit där. När alla legobitar är förklarade och utlagda ska eleverna jämföra och se hur det gått.

Avsluta lektionen med en gemensam samling och prata om vad som var svårt och lätt.

40- 60 minuter

Bildspel (Klicka på "skrivskyddad" för att öppna filen)

Skriv ut koordinatsystem

Legobitar

LGR11

Teknik
  • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering. (Sida 285)
Matematik
  • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar. (Sida 59)
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer. (Sida 59)

Förberedelser

Skriv ut ett koordinatsystem per elev.
Plocka fram legobitar till varje elevgrupp.
Ordna så att du kan visa film.

Arbetsgång

  1. Gemensam genomgång och repetition av programmering.
  2. Prata om koordinatsystem.
  3. Se avsnittet av Kodpedagogerna.
  4. Dela in eleverna i par.
  5. Låt eleverna arbeta tillsammans.
  6. Gemensam avslutning med utvärdering.

Specialpedagogiska tips!

Förbered eleven inför övningen, ta bort prestationskänslor genom att förekomma och berätta vad vi ska göra och vad som är syftet med övningen. I denna övning ska vi skapa och ge varandra instruktioner, hur "tokigt" det kan bli när man är otydlig och ger fel instruktioner. Vad vi kan lära genom att göra fel och varför det är viktigt att vara noggrann och tydlig.

Det sociala samspelet. En hel del barn i behov av stöd kan ha svårt att förstå sociala koder och behöver ofta vuxna som guider i samspelet med kompisar. Tänk igenom gruppövningar och potentiella "par" i förväg.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev