2

Legokonstruktion

Lektion 2

Analog programmering, Datalogiskt tänkande, Kodpedagogerna, Samarbete

Fortsatt introduktion av programmering, den här lektionen syftar till att träna sig på att ge och ta instruktioner.

Eleverna har förutbestämt antal legobitar i dubbel uppsättning. De ska nu sitta rygg mot rygg eller med en skärm mellan sig. Den programmerande eleven ska konstruera ett bygge av legobitarna och sedan förklara för den andra eleven (datorn) hur bitarna ska sitta ihop. När elevparet testat detta en gång så byter de uppgifter. 
Alltefter som de klarar uppgifterna kan de få fler och fler legobitar och därmed svårare uppgifter. Eftersom legobitar har väldigt olika storlek och form kan man ha lättare eller svårare svårighetsgrad. Det vill säga större bitar kan göra att det är svårare att förklara en exakt position för bygget.
När eleverna är klara kan det vara bra med en gemensam avslutning där ni pratar om hur det gick, vad som var svårt/lätt, hur man skulle kunna göra annorlunda och så vidare.

40-60 minuter

Lego/Duplo
Dator
Projektor
Bildspel (Klicka på "skrivskyddad" för att öppna filen)
Exit ticket

LGR11

Teknik
  • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering. (Sida 285)
Matematik
  • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar. (Sida 59)
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer. (Sida 59)

Förberedelser

Titta gärna på Kodpedagogerna avsnitt 3 själv före lektionen.
Ta fram Duplo/Lego och gärna förbereda att dela upp uppdelningen av bitar till varje grupp.
Förbered även par att arbeta i.

Arbetsgång

  1. Gemensam genomgång, börja lektionen med repetition av programmeringens grunder i det bildspel som användes förra lektionen.
  2. Berätta om uppgiften och visa avsnitt 3 av Kodpedagogerna.
  3. Dela in eleverna i grupper om två, dela ut legobitar till eleverna.
  4. Koda varandra, låt eleverna programmera varandra.
  5. Pararbete - lättare/svårare uppgifter?
  6. Gemensam avslutning, samla gärna alla elever och utvärdera hur det gick.

Tips!

Fråga gärna eleverna efter övningen om någon av deras ”datorer” frågade några frågor eller drog egna slutsatser?

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev