5

Mönster och upprepning

Lektion 5

Analog programmering, Datalogiskt tänkande, Kodpedagogerna, Repetition, Upprepning

Den här lektionen handlar om mönster och upprepning/looper, då detta är en stor del inom programmeringen.

Börja lektionen med att repetera hur kod är uppbyggt. Vilka olika delar det finns inom programmering, så som sekvens, repetition och villkor. Vi fördjupar oss sedan i mönster och repetition/looper. Vi ska lära oss att man i programmering inte behöver upprepa samma kod 10 gånger, utan säger man till datorn en gång att den ska göra ett kommando, kan man sedan använda sig av en loop för att få koden att upprepa samma kommando 10 gånger. Inom programmering använder vi oss av looper för att effektivisera, förenkla och förkorta koden.
Titta sedan på nästa avsnitt av Kodpedagogerna som tar upp just mönster och upprepning.
Efter filmvisningen är det dags att arbeta kreativt i par och sedan enskilt. Eleverna ska först arbeta i par där en elev är programmerare och en annan elev agerar dator som lägger ut pärlor enligt det mönster programmeraren bestämt samt upprepar det så många gånger programmeraren bestämmer. När mönstret är klart dokumenterar de mönstret genom att ta ett kort och byter sedan uppgift och dokumenterar sedan mönster två. Visa gärna upp alla olika mönster för hela gruppen. När paruppgiften är klar då får eleverna göra sitt eget armband med ett snyggt mönster.

60 minuter

Föremål för mönsterupprepning
Pärlor
Elastiskt snöre

LGR11

Matematik
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. (Sida 61)
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. (Sida 61)
Bild
 • Presentationer av eget bildskapande. (Sida 30)

Förberedelser

Ta fram pärlor och föremål för mönsterhyllan
Ha färdiga par/grupper

Arbetsgång

 1. Genomgång och repetition av programmering; sekvens, repetition och villkor.

  Sekvens är när vi skapar en kod steg-för-steg som har ett flöde, med en början och ett slut.
  Repetition är en kod som har en början och slut, men som upprepas mer än en gång. Detta kan också kallas för loop.
  Villkor är en kod som har ett flöde med olika val i koden.
 2. Se avsnittet av Kodpedagogerna.
 3. Prata om uppdragen.
 4. Dela in i par/grupp.
 5. Låt eleverna arbeta i par.
 6. Eleverna tillverkar sitt eget armband.
 7. Gemensam avslutning med utvärdering.

Tips!

Fundera gärna ut matematiska mönster som passar just din grupp. En tanke är att få träna sig i de två eller fyra första decimalerna för π (Pi). Talet π, även kallat Arkimedes konstant, är en matematisk konstant som representerar förhållandet mellan en cirkels omkrets och diameter.
3,1416 blir då exempelvis;
3 röda prälor
1 blå pärla
4 gröna pärlor
1 gul pärla
6 svarta pärlor

Kanske är det något annat mönster som dina elever önskar eller behöver träna mer på? 🙃

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev