5

Mönster och upprepning

Lektion 5

Analog programmering, Datalogiskt tänkande, Kodpedagogerna, Samarbete

Börja lektionen med att repetera hur kod är uppbyggt.
Vilka olika delar det finns, sekvens, repetition och villkor.

Den här lektionen ska vi träna oss i repetition, detta för att du ska kunna göra ditt program så kort som möjligt. Här använder vi oss av kommandon som gör att samma kod repeteras så många gånger som du önskar.

Titta på avsnitt 7 av kodpedagogerna, gärna själv först och sedan tillsammans med dina elever.

När ni sett avsnittet kan ni dela in klassrummet i två avdelningar, en del blir då pärlverkstad och en blir mönsterhylla.

I pärlverkstaden ska ni bygga armband eller halsband i par. En elev bestämmer vilket mönster som ska byggas och sedan hur många gånger detta ska upprepas. Sedan byter eleverna uppgifter, så alla får programmera och alla får pärla.

I mönsterhyllan ska ni ha olika föremål tillgängliga. Eleverna ska arbeta i par eller grupp. En elev påbörjar ett mönster med era föremål och den/de andra eleverna ska fortsätta mönstret. Byt sedan uppgifter.
Efter halva tiden ska eleverna byta station så alla elever får pärla och alla elever får bygga mönster på ”hyllan”.
Avsluta gemensamt och utvärdera.

60 minuter

Föremål för mönsterupprepning
Pärlor
Elastiskt snöre

LGR11

Teknik
  • Att styra föremål med programmering. (Sida 284)
  • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov. (Sida 284)
Matematik
  • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (Sida 57)

Förberedelser

Ta fram pärlor och föremål för mönsterhyllan
Ha färdiga par/grupper

Arbetsgång

  1. Genomgång av programmering.
  2. Se avsnittet av Kodpedagogerna.
  3. Prata om stationerna.
  4. Dela in i par/grupp.
  5. Låt eleverna arbeta.
  6. Byt station.
  7. Gemensam avslutning med utvärdering.

Tips!

Fundera gärna ut matematiska mönster som passar just din grupp. En tanke är att få träna sig på dubbelt och hälften, klockans siffror 1 --> 12 eller en valfri multiplikationstabell.
Exempel på hälften och dubbelt:
1 röd pärla
2 gula pärlor
4 gröna pärlor
2 blå pärlor
1 svart pärla

Kanske är det något annat mönster som dina elever önskar eller behöver träna mer på? 🙃

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev