6

Regler

Lektion 6

Analog programmering, Datalogiskt tänkande, Regler

I programmering så använder man sig av olika regler och detta är något som vi ska arbeta med under denna lektion. Vi gör en analog uppgift där de ska få lösa ett antal uppgifter för att sedan skapa egna regler som de kan testa på en kompis.

Börja lektionen med att repetera hur kod är uppbyggt. Vilka olika delar det finns, sekvens/flöde, loop och val. Prata även om att i programmering finns det regler som man måste följa, men att man även kan göra/skapa egna regler inom sin kod eller sitt spel. Det kan vara att om det regnar ute, då ska du ha på dig regnkläder. Det kan också vara en regel med ett alternativ; om det regna då ska du ha på dig regnkläder, annars vanlig jacka.

Lektionens uppdrag är att eleverna får ett antal färdiga regler. De ska titta på regeln (bilden) och skriva vad regeln betyder. Efter att uppgifterna är klara ska de hitta på egna uppgifter, som de gärna får testa på en kompis

🤸‍♀️ Nu har eleverna klarat Level 1!! Efter denna lektion finns möjlighet för dig som pedagog att dela ut diplom till dina elever. Detta behovet varierar beroende på elevgruppen du har.

40-60 minuter

Regler - uppgifterna
Pennor, färgpennor och papper

Efter avslutad lektion:
Diplom

LGR11

Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. (Sida 61)
  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. (Sida 61)

Förberedelser

Skriv ut materialet till alla eleverna. Gärna några extra till de ska skapa egna "regler".

Vill du skapa en dörrskylt med regler för eleverna att följa? Se tipsrutan nedan.

Arbetsgång

  1. Genomgång av programmering.
  2. Prata om reglerna.
  3. Låt eleverna arbeta.
  4. Göra egna regler.
  5. Gemensam avslutning med utvärdering.

Tips!

Fundera gärna ut några regler som du kan formulera på ett papper och sätta upp på klassrumsdörren. På så vis kan du få en annan start på denna lektion, låt eleverna sätta sig efter färgen de har på kläderna, eller varför inte efter månaden som de är födda?

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev