6

Regler

Lektion 6

Analog programmering, Datalogiskt tänkande, Samarbete

Börja lektionen med att repetera hur kod är uppbyggt. Vilka olika delar det finns, sekvens, repetition och villkor. Prata även om att i programmering finns det regler men du kan även göra egna regler inom din kod eller ditt spel.
Den här lektionen ska vi lära oss om just regler. Det kan vara att om det regnar ute, då ska du ha på dig regnkläder. Det kan också vara en regel med ett alternativ; om det regna då ska du ha på dig regnkläder, annars vanlig jacka.

Eleverna får ett antal färdiga regler. De ska titta på regeln (bilden) och skriva vad regeln betyder. Efter de uppgifterna är klara ska de hitta på egna uppgifter, som de gärna får testa på en kompis.
Avsluta gemensamt och utvärdera.

40 - 60 min

Regler - uppgifterna
Pennor, färgpennor och papper

LGR11

Teknik
  • Att styra föremål med programmering. (Sida 284)
  • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov. (Sida 284)
Matematik
  • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (Sida 57)

Förberedelser

Skriv ut materialet till alla eleverna. Gärna några extra till de ska skapa egna "regler".

Vill du skapa en dörrskylt med regler för eleverna att följa? Se tipsrutan nedan.

Arbetsgång

  1. Genomgång av programmering.
  2. Prata om reglerna.
  3. Låt eleverna arbeta.
  4. Göra egna regler.
  5. Gemensam avslutning med utvärdering.

Tips!

Fundera gärna ut några regler som du kan formulera på ett papper och sätta upp på klassrumsdörren. På så vis kan du få en annan start på denna lektion, låt eleverna sätta sig efter färgen de har på kläderna, eller varför inte efter månaden som de är födda?Ett alternativ till avslut på lektionen är att visa avsnitt 5 av Kodpedagogerna som är en intervju med Niklas - som arbetar som programmerare. Det är ett spännande avsnitt som svarar på flera frågor.

Har du eller dina elever fler frågor till en programmerare, så hör av er till oss så kan vi svara.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev