4

Språk i programmering

Lektion 4

Analog programmering, Datalogiskt tänkande, Kodpedagogerna, Samarbete

Den här lektionen handlar om att det finns olika programmeringsspråk, precis som vi pratar olika språk på olika ställen i världen. Olika programmeringsspråk används till olika saker. Ett språk passar sig exempelvis bäst till hemsidor medan ett annat för robotar och ett tredje för spel. Börja lektionen med att prata om just programmeringsspråk. Känner barnen till något språk, har de programmerat tidigare, vad använde de för språk då? Titta sedan på avsnittet av kodpedagogerna. Följ sedan liknande arbetsgång som i avsnittet, visa hur nyckeln fungerar. Visa att man i uppgiften har ett antal figurer/bilder och att de betyder vars en bokstav, man ska leta efter figuren i alfabetsnyckeln för att lista ut vilken bokstav det är. Till slut får man ett ord eller en mening. När de har gjort alla uppgifter ska de själv hitta på ett språk, göra en nyckel och göra egna uppgifter till en kompis. När eleverna är klara kan det vara bra med en gemensam avslutning där ni pratar om hur det gick, vad som var svårt/lätt, hur man skulle kunna göra annorlunda och så vidare.

40-60 minuter

LGR11

Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning (Sida 61)
  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. (Sida 61)

Förberedelser

Skriv ut hemligt språk. Du behöver ett ex per elev.

Arbetsgång

  1. Genomgång av språk i programmering .
  2. Se avsnittet av Kodpedagogerna .
  3. Dela ut uppgifterna.
  4. Låt eleverna arbeta.
  5. Gemensam avslutning med utvärdering.

Specialpedagogiska tips!

Svårt att vänta och mindre tålamod?
Låt gärna barnen med behov få vara "exempel" för klassen och vara bland de första att prova övningarna (som t.e.x. assisterande "hjälppedagoger"). Se till att förbereda extra uppgifter med syfte att bibehålla motivationen, som ofta tryter om intresse och fokus ändras.

Högre stresskänslighet?
Många av dessa elever har svårt för motgångar och kravställning. Ge eleverna förutsättningar för att lyckas. Detta genom att minska press, stress och därmed låsningar. Lägg mer fokus på ett lustbetonat och formativt lärande där eleven "lär sig under processen" snarare än att ha resultatet som det primära fokuset.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev