6

Barnet i centrum

Aktivitet 6

Analog programmering, Datalogiskt tänkande, Sekvens, Turtagning, Upprepning

I den här aktiviteten får det enskilda barnet stå i centrum.

Börja samlingen med att prata om programmering, fråga om och repetera vad ni gjorde sist. Samla sedan barnen kring programmeringsmattan. Denna aktivitet lämpar sig bra för en mindre grupp eftersom de ska få göra en liten presentation om sig själv, för varandra.

Berätta om programmeringsmattan som ni har framför er och repetera programmeringskorten, kodslinga, sekvens, repetition (upprepa). Förklara sedan att du kommer dela ut lite olika saker som ni ska använda under aktiviteten. Berätta att ni ska programmera en figur till olika platser på mattan, att de alla ska få ett kort med ett fotografi på dem själva eller ett namnkort med deras namn på (du bestämmer) samt en uppsättning med programmeringskort. Och att de alla ska få berätta om något/någon de älskar.

Aktiviteten: Börja med att dela ut barnens fotografi/namnkort. Låt barnen få några sekunder i lugn och ro där de kan tänka ut en plats på mattan där de vill placera sitt kort. På uppdrag av dig, turtagning, placerar de sedan ut sina kort.

Låt sedan barnen välja var sin figur, ex lego/djur eller liknande. Bestäm sedan var starten finns på mattan och låt barnen placera ut sina figurer. Barnen kan ha olika startrutor.

Sedan är det dags att dela ut programmeringskorten, berätta att de ska lägga ut en sekvens/programmeringsslinga som visar vilken väg hens figur ska gå för att komma från startrutan till sitt eget kort, som finns utplacerat på mattan.
Placera gärna ut ett kort på dig själv och visa hur du skulle programmera med dina programmeringskort. Berätta att när figuren är programmerad och når fram till fotografiet så ska de få berätta lite om sig själva. Ha gärna lite stöd i form av bilder som de ska berätta kring. Bilderna skulle kunna vara på familj, hus, lek, mat, sång mm, alltså det som du tycker är lämpligt att de berättar om sig själva.

Lite regler kan alltid vara bra, till exempel att de måste använda minst 6 (?) kort, de måste använda sig av någon form av upprepning. Du bestämmer vad som kan vara rimligt för din barngrupp.

Dags att starta: Låt barnen planera sin väg: Var startar figuren? Vilken väg ska den ta för att komma till kortet? Hur ska du börja? Vart ska den gå först och därefter osv? Nu kommer det bli full aktivitet, låt barnen testa sin kod under arbetets gång. När barnen har buggtestat sin kod, sitter de ner och väntar tills alla är klara.

Då alla buggtestat och är klara så är det dags för dig att låta barnen en och en förflytta sin figur. Låt en kamrat läsa koden och barnet själv förflytta sin figur. När figuren kommit fram till kortet är det dags för barnen att berätta något som sig själv. Det kan vara om ens familj, favoritmat/lek mm.

Denna aktivitet kan du använda flera gånger, ex variera gruppen så att de får möjlighet att berätta för andra i den stora barngruppen. Berätta om olika saker vid olika tillfällen. Du kan också försvåra banan genom att lägga ut lite hinder på mattan som de måste ta sig runt.

Tänk på:
Turtagning
Lyssna på varandra
Trygghet

Avsluta lektionen genom att samla barnen och utvärdera.

40 minuter + reflektion

Programmeringsmatta.
Fotografier på barnen, alternativt namnkort på barnen.
Figurer till alla barn ex legofigurer, djur eller liknande som ni har tillgång till.
Programmeringskort, en uppsättning per barn.

Programmeringskort - små

Bildstöd för presentationen, ex familj, hus, mat, lek, djur, sång mm.

LGR11

Språk och kommunikation
  • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
Matematiska resonemang och uttrycksformer
  • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Förberedelser

Gör en programmeringsmatta. Förslag på sådan är att du kan tillverka en egen på stort papper, tejpa rutor på golvet, rita på en vaxduk. Gör rutor som är 15*15 cm.
Ta fram figurer, lego, djur mm, en/barn
Skriv ut programmeringskort, små
Plasta in fotografier på alla barn
Plasta in namnlappar till alla barn
Ta ev fram bildstöd för barnens presentationer/berättande

Arbetsgång

  1. Gemensam samling där vi repeterar programmering
  2. Berätta om aktiviteten
  3. Dela ut fotografi/namnkort. Låt barnen få några sekunder i lugn och ro där de kan tänka ut en plats på mattan där de vill placera sitt kort.
  4. Dela ut figurer, låt barnen placera ut dem på startrutan som du bestämmer.
  5. Dela ut programmeringskorten och visa hur man ska planera sin väg och och ge exempel hur de ska lägga sina kort. Regler om antal kort, upprepa mm. Förklara hur och vad de ska berätta om sig själva.
  6. Låt barnen planera sin programmeringsväg och börja koda. Buggtesta så att vägen fungerar. När de är klara väntar de in hela gruppen.
  7. Dags för barnen att förflytta sin figur till sitt kort. Låt en kamrat läsa koden och barnet själv förflytta figuren. När figuren står på kortet så presenterar/berättar barnet det du bestämt.
  8. Gemensam avslutning och reflektion. Vad var bra, svårt? Vad kan du göra bättre? Vad ska du tänka på vid nästa tillfälle?

Tips!

Gör en liten rörelseövning innan presentationerna börjar. Det är viktigt att alla har tålamod att lyssna på allas berättelse.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev