Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 77

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 81

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 85

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 89

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 93

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 97
Bee-Bot/Blue-Bot | Zcooly Hack

Bee-Bot/Blue-Bot

Bee-Bot/Blue-Bot är roliga och de är robusta robotar. Den är enkel att programmera med knapptryckningar och barnen kan bland annat upptäcka sambandet mellan orsak och verkan, samt träna uppföljning och kontroll.

🤖Bee-Bot har tydliga knappar som programmeras: framåt ⬆️, bakåt ⬇️, sväng vänster⬅️, sväng höger ➡️ och paus ⏸. Med enkla knapptryck lagras program i robotens minne. Tryck på X för att radera tidigare inmatning, glömmer du att trycka på X så kommer ditt nya program börja efter det program du tidigare lagrat. Tryck på Go-knappen för att få roboten att följa programinstruktioner (algoritmer).

Bee-Bot och Blue-bot liknar varandra på många sätt. Det som skiljer sig mellan en Bee-Bot och en Blue-Bot är utseende en aning och att Blue-boten kan programmeras från en läsplatta. Program lagras och överförs till Blue-Bot trådlöst via Bluetooth. Appen till Blue-Bot laddas ner gratis från App Store eller Google Play.

Vad är en algoritm?
Det enklaste sättet att förklara en algoritm är att det är en instruktion för hur något ska göras. En instruktion som används för att lösa problem.

Hur fungerar egentligen det att svänga en Bee- eller BlueBot?
Testa genom att programmera så att roboten flyttar sig i en kvadrat:

⬆️➡️⬆️➡️⬆️➡️⬆️➡️

Välj en lektion

Det verkar som om du inte valt stadie för detta tema.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev