6

Vilka hör ihop?

Aktivitet 6


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/lektion.php on line 88

Detta är en sorteringsaktivitet som tränar barnet att hitta likheter och skillnader mellan olika föremål.

Placera bilder eller föremål på rutnätmattan, bestäm i förväg om barnen ska hitta 2,3 eller 4 föremål.
Förutom likheter ska barnen hitta föremål som inte passar ihop med de andra.
💡Tänk Fem myror är fler än fyra elefanter och avsnittsdelen Brasses "Lattjolajbanlåda" med 4 olika djur, där en som ska bort.

Utgå från barnens intressen när du väljer tema på bilder/föremål som ska vara med i aktiviteten.
Kan barnen vara med och bestämma tema? Det kanske kan vara ett bra tillfälle att låta barnen skapa egna bilder?

Aktiviteten:
Barnet programmerar till de olika föremålen och “plockar” med sig dessa.
Plockar med sig föremålen gör de genom att trycka på pausknappen och efter det ska barnet berätta om de olika föremålen.
Varför har hen valt ut de föremål som hör ihop och varför har hen valt ut föremålet som ska bort.

40 minuter

Bee- eller Blue-Bot
En rutnätsmatta
Diverse föremål och/eller bilder

Exempel på bilder:
Bilder

Emojis för utvärdering:
Emoji rosa 1
Emoji rosa 2

LPFÖ98

UTVECKLING OCH LÄRANDE
 • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra (Sida 6)
 • Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring (Sida 6)

Förberedelser

Ta fram bilder som kan användas för sortering.
Skriv ut och laminera emojis för utvärdering.

Arbetsgång

 1. Gemensam samling där ni pratar om likheter och skillnader. Berätta om dagens aktivitet.
 2. Visa gärna filmklippet från "En myra är fler än fyra elefanter".
 3. Låt barnen fundera och programmera.
 4. Utvärdera, använd gärna emojis för utvärdering.
  Hur var aktiviteten?
  Var det något som var lite klurigt?
  Hur kan ni göra det mer spännande nästa gång?

Tips på teman!

Djur
Figurer
Fordon
Frukter
Färger
Leksaker
Mat
Sporter

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev