10

Fånga gem

Aktivitet 10


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/lektion.php on line 88

Den här aktiviteten går ut på att fånga så många gem du kan under en viss tid. 🖇
Börja med att lägga ut flera metallgem på rutnätsmattan eller på valfri robotmatta. Tejpa fast en magnet på Bee- eller Blue-Boten.

Aktiviteten:
Denna aktivitet går ut på att programmera Bee- eller Blue-Bot till så många gem som möjligt under en viss tid. Dessutom ska barnen lyckas att fånga gemen med sin Bee- eller Blue-Bot. Om du placerar ut många gem så behöver Beeboten "rensas" på gem för att kunna samla upp fler. Bestäm då en ruta dit Beeboten måste gå för att "rensa".
Dela gärna in eleverna i lag och låt de tävla tillsammans om att fånga så många gem som möjligt.

Har du flera robotar?
🤖🤖Om du har fler robotar så kan ni tillsammans i lag tävla samtidigt med flera bottar på mattan. Alternativt låter du en robot/spelare i taget fånga gem på mattan.
Vill du ha ytterligare en regel så kan ni med hjälp av ett timglas eller en digital tidtagare ta tid. Det lag som har programmerat rätt och plockat flest antal gem under utsatt tid har vunnit!

Utmaning:
- Använd en rymdsaga, exempelvis Codehamsters.
- Plocka X antal gem på tid.
- Hur många gem får plats?
- Testa magnetiska och omagnetiska förmågan.
- Sätt ihop flera gem och se hur många boten orkar bära.
- Bygg en vagn av lego och fäst baktill. Samla gem och andra föremål.

40 minuter

Bee- eller Blue-Bot, för tävlingsmomentet kan det vara extra kul med flera robotar.
Rutnätsmatta eller valfri programmeringsmatta, alternativt skapa en egen (tänk i så fall på att rutorna ska vara 15x15cm).
Magneter
Gem
Timglas eller tidtagare
Tejp att fästa magneten med

Emojis för utvärdering:
Emoji gul 1
Emoji gul 2

LPFÖ98

UTVECKLING OCH LÄRANDE
 • Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. (Sida 6)
 • Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler (Sida 6)

Förberedelser

Titta noggrant igenom materialet som behövs för den här aktiviteten.
Det är lite nya grejer du behöver ta fram så som gem, magnet och timglas.

Skriv ut och laminera emojis för utvärdering.

Arbetsgång

 1. Presentera aktiviteten.

  Om barnen inte är vana att använda robotarna så börja med att gå igenom hur knapparna på Beeboten används.
  Pil framåt/bakåt - rör sig ett "steg" rakt fram/bak.
  X - raderar all tidigare programmering.
  GO - kör det som är programmerat.
  Sväng höger och sväng vänster innebär endast en sväng, tänk då på att Beeboten rör sig inte alls framåt eller bakåt med dessa knappar.
  II - paus, roboten pausar, står över ett steg.
 2. Gör en testomgång, där du modellerar aktiviteten. Hur många gem klarar Beeboten av att hålla?
 3. Reflektera över aktiviteten, använd gärna emojis för utvärdering.
  Hur gick det? Fungerade samarbetet? Vad var lätt/svårt? Vad kan ni göra bättre?

Tips!

Böj gärna gemen en aning, för att de inte ska ligga helt platt på banan. På så vis blir det lite enklare för roboten att fånga gemen. 📎

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev