7

Lek med geometri

Aktivitet 7


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/lektion.php on line 88

🔵🔺🔶Den här aktiviteten går ut på att dra kort och programmera roboten till rätt geometrisk figur på programmeringsmattan.

Aktiviteten:
Lägg ordkorten i en hög och färgkorten i en annan, med baksidan upp. Turas om att dra ett kort från varje hög och programmera boten till rätt form och färg.
Avancera och variera övningen genom att ställa utmaningar så som:
- Gå till den minsta kvadraten.
- Gå till två former som ser likadana ut.
- Gå till två olika former med samma färg.

Beskrivningar:
Hörn, sidor, rund. Utöka orden kring de beskrivningar som du tycker att barnen klarar av.

40 minuter

Bee- eller Blue-Bot
Programmeringsmatta med rutnät

Kort:
Geometri
Ord- och färg


Emojis för utvärdering:
Emoji grön 1
Emoji grön 2

LPFÖ98

UTVECKLING OCH LÄRANDE
 • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra (Sida 6)
 • Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring (Sida 6)

Förberedelser

Skriv och klipp ut de kort som aktiviteten kräver. Laminera dem gärna om du vill använda dem flera gånger, använd gärna annars lite tjockare papper när du skriver ut.

Skriv gärna ut korten med ord- och färger i flera ex, på så vis blir det lite lättare att blanda högen och att eleverna inte får samma uppdrag.

Skriv ut och laminera emojis för utvärdering.

Arbetsgång

 1. Gemensam samling med en liten grupp, ex 8 barn. Lägg ut de olika formerna, gärna under en genomskinlig plastmatta/duk.
 2. Berätta om aktiviteten. Prata om de olika kort som de ska dra och hur de ska programmera Bee- eller Blue-Boten till rätt plats.

  Om barnen inte är vana att använda robotarna så börja med att gå igenom hur knapparna på Beeboten används.
  Pil framåt/bakåt - rör sig ett "steg" rakt fram/bak.
  X - raderar all tidigare programmering.
  GO - kör det som är programmerat.
  Sväng höger och sväng vänster innebär endast en sväng, tänk då på att Beeboten rör sig inte alls framåt eller bakåt med dessa knappar.
  II - paus, roboten pausar, står över ett steg.
 3. Låt ett barn börja dra ett kort från varje hög och låt hen sedan programmera Bee- eller Blue-Boten till rätt form.
 4. Utvärdera. Gemensam samling där ni reflekterar över dagens aktivitet.

  Använd gärna emojis för utvärdering, finns att ladda ner.

Tips!

Arbeta två och två:
Den ena drar kort och förklarar för den andre vilken figur som syns på kortet.
Nu ska den andre programmera till rätt figur på mattan.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev