8

Siffror

Aktivitet 8

Analog programmering

Vi programmerar och lär oss om siffror och antal.

Uppdrag 1:
Kort med siffror eller ett antal saker på ett kort som ligger blandade i en hög.
Gå till rätt siffra.

Uppdrag 2:
Diverse plockmaterial som ska sorteras och räknas. Varje barn får olika antal och sedan i tur och ordning programmera sig till rätt siffra på mattan.

Uppdrag 3:
Ett rutnät som en talrad och använd sifferkort.
Vad kommer efter/före på talraden?
Använd först addition och sedan subtraktion.

Uppdrag 4:
Lilla Plus, additionskort.
Vänd korten uppåner och dra ett kort, programmera till rätt summa på mattan.

Lilla Minus, subtraktionskort.
Vänd korten uppåner och dra ett kort, programmera till rätt differans på mattan.

Uppdrag 5:
Jämna/Udda
Skapa uppdrag som; gå till ett udda tal som är större än fem, gå till ett jämt tal som är mindre än 10. Gå till det största/minsta talet. Gå till ett jämnt/udda tal.

LPFÖ98

Matematiska resonemang och uttrycksformer
  • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del Del av helhet och del av antal.

Förberedelser

http://www.ungafakta.se/sagor/ramsor/rakneramsa-1-20.pdf

Arbetsgång

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev