1

Skattjakt!

Aktivitet 1

Analog programmering, Instruktionen

🤖I denna aktiviteten kommer barnen få lära om att ta instruktioner. Vi ska ut på Skattjakt och hitta förskolans Beebot. Ett sätt att hitta och introducera Beeboten för gruppen. Denna aktivitet finns även under Intro.

👣När vi kommer in till samling har något hänt. Stolar ligger lite huller om buller och det är lite skräpigt här och var. I mitten av samlingsmattan ligger något "spännande", ett brev i en låda, täckt av en filt eller liknande.
Brevet är skrivet av Beeboten som berättar att de haft besök under natten. Sagan berättar att Beeboten vaknat av ett högt oväsen på förskolan. Beeboten blev rädd och gömde sig någonstans i rummet/förskolan. Sagan berättar också att Beeboten känner sig ensam och vill att barnen letar upp den. Beeboten finns gömd någonstans på förskolan.

Vi tränar förståelsen för rum, läge och riktning samt olika begrepp i leken med hjälp av instruktioner.

30 min

Brev med en påhittad historia.
Hitta på en egen saga eller använd den här:
Saga

Låda att gömma brevet i
Instruktioner om vart skatten/beeboten är gömd, eventuellt flera brev med ledtrådar.
Beebot

Emojis för utvärdering
Emoji grön 1
Emoji grön 2

LPFÖ98

Utveckling och lärande
  • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, (Sida 6)
  • Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, (Sida 6)

Förberedelser

Arrangera lite stök på förskolan och på samlingsmattan.
Förbered en saga och brev (ev flera) med ledtrådar.
Göm Beeboten någonstans på förskolan.
Skriv en instruktion, som passar ditt rum, för att hitta Beeboten: Ex börja vid dörren, ta 3 steg mot tavlan, osv osv.

Vill du utveckla leken kan du lägga till fler brev med nya ledtrådar. Ett brev med instruktioner/ 2barn så att alla får lov att följa instruktionen och tillsammans hitta till skatten/Beeboten. Använd gärna ord som framför, bakom, under, på, bredvid osv.

Skriv ut och laminera emojis för utvärdering.

Arbetsgång

  1. Stöka till i rummet, vält några stolar och lägg ut lite skräp på golvet/samlingsmattan innan barnen kommer in i rummet.
  2. Samla barnen och läs brevet som ligger gömt i en låda mitt på samlingsmattan.
  3. Du bestämmer hur ni ska följa de instruktioner som finns i brevet. Du/pedagogen läser, ett barn/ett par barn får agera utifrån instruktionerna. Finns flera brev med ledtrådar utlagda i rummet så kan man ju dela upp så att alla hittar ett nytt brev och sista gruppen/barnet hittar skatten.
  4. Samla gruppen för reflektion och utvärdera aktiviteten. Berätta för barnen att det inte var något riktigt inbrott utan en saga. Använd gärna emojis för utvärdering, finns att ladda ner.

Specialpedagogiska tips!

Barn med särskilda behov kan må gott av att vara förberedda inför vad som komma skall. Ta bort prestationskänslor genom att förekomma och berätta vad vi ska göra och vad som är syftet med övningen.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev