4

Svenska träd

Aktivitet 4

Barrträd, Lövträd, Räkna poäng

Dagens aktivitet går ut på att programmera beeboten till så många löv som möjligt, under en utsatt tid på exempelvis tre minuter.
Varje stopp på ett löv ger 1 poäng.
Börja med att lägga ut bilder på löv under den genomskinliga programmeringsmattan. Du kan variera antalet löv under mattan och vill du ha många så kan du antingen använda flera bilder av samma löv eller skapa egna bilder.
Är det rätt årstid så kan ni självklart plocka löv utomhus istället för att använda bilder.

Aktivitet
Programmera Beeboten till de olika trädens löv, varje par eller grupp har 3 minuter på sig.
Använd paus (=) knappen för att markera att BeeBot stannar på lövet och gruppen får 1 poäng.
Du kan stanna vid samma löv flera gånger.

Känns det stressigt med tid så kan ni istället bestämma ett maxantal tryck på Beeboten. Varje grupp kanske får 15 tryck var på Beeboten och ska försöka stanna på så många löv som möjligt på de 15 trycken.

Efter aktiviteten:
Anteckna poängen på ett papper och låt barnen sedan rita det träd som de fångat och som de gillar bäst.

Tips! Gör en trädbok tillsammans eller låt varje barn göra och rita en egen trädbok. Prata om de olika träden, utseende, frukter, stammar, växtsätt och andra kännetecken.
Gå på trädsafari, studera olika träd, känn på löv och stammar. Låt barnen plocka in fina löv, använd löven och tillverka lövtavlor. Du använder ett kraftigare papper, A5, som bakgrund och limmar sedan under och på löven. Använd rejält med lim så att det blir en glansig yta. Gör sedan ramar av tunnare grenar och ett fint snöre att hänga upp den i.

40 minuter

Bee- eller Blue-Bot
Programmeringsmatta med rutnät
Tidtagarur/timglas eller liknande
Bilder på träd

Emojis för utvärdering
Emoji blå 1
Emoji blå 2

LPFÖ98

UTVECKLING OCH LÄRANDE
 • Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler (Sida 6)
 • Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring (Sida 6)
 • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen (Sida 7)

Förberedelser

Se till att skriva ut och klippa korten med löv på.
Plasta gärna in för att kunna använda dessa flera gånger.

Skriv ut och laminera emojisen (för reflektion).
De emojis du väljer att använda ska finnas i lika många exemplar som du har barn i gruppen.

Saknar du programmeringsmatta?
Förslag på sådan är att du kan tillverka en egen på stort papper, tejpa rutor på golvet eller rita på en vaxduk. Gör rutor som är 15*15 cm.
I den här aktiviteten kan det vara att föredra en genomskinlig vaxduk.

Arbetsgång

 1. Gemensam samling där du berättar om dagens aktivitet. Visa och placera ut de olika löven.
 2. Dela in barnen i par eller mindre grupper. Låt grupperna samarbeta och planera vilken väg de vill att Beeboten ska ta för att komma till så många löv som möjligt under den valda tiden (ex. 3 minuter).

  Om barnen inte är vana att använda robotarna så börja med att gå igenom hur knapparna på Beeboten används.
  Pil framåt/bakåt - rör sig ett "steg" rakt fram/bak.
  X - raderar all tidigare programmering.
  GO - kör det som är programmerat.
  Sväng höger och sväng vänster innebär endast en sväng, tänk då på att Beeboten rör sig inte alls framåt eller bakåt med dessa knappar.
  II - paus, roboten pausar, står över ett steg.
 3. Låt den första gruppen programmera Beeboten enligt den väg de bestämt. För att få poäng för ett löv så behöver Beeboten stanna och pausa på rätt ruta.
  Räkna hur många poäng de lyckats få och sedan är det nästa grupps tur.
 4. Reflektera över aktiviteten, använd gärna emojisarna för att eleverna ska kunna svara på följande frågor.
  Hur gick det? Fungerade samarbetet? Vad var lätt/svårt? Vad kan ni göra bättre?

Tips!

Aktiviteten går att genomföra som en tävling med två​ bottar ​på mattan samtidigt, då gäller det att även se upp för den andra ​botten.

Variationer på krav i aktiviteten:
Stanna bara vid samma löv.
En ska bort, välj ett löv som ska bort och motivera varför det ska bort.
Programmera dig till 1/3 löv och 2/3 barr.
Stanna vid ett löv som tillhör ett särskilt träd. Namnge trädet först.
Stanna vid ett löv som du vet namnet på. (Ta bort namn på bildkort)
Stanna vid ett löv som inte finns i Sverige. (Skapa fler bildkort)

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev