8

Rim med tärning

Aktivitet 8

Ordningstal, Rimord

🥧 - 🦈Den här aktiviteten övar vi rimord och samtidigt tränar vi programmering och datalogiskt tänkande på ett lustfyllt sätt.

Aktiviteten: 📗 - 🚂
Börja med att lägga ut 6 kort under en genomskinlig programmeringsmatta, du kan självklart skapa egna rimkort tillsammans med eleverna om det passar bättre.
De andra 6 ord som rimmar ska du lägga ut, med baksidan upp, på en rad så att varje kort får en placering. Passa här på att träna ordningstalen (första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte).
Sedan ska barnet slå tärningen och vända på det kort som tärningen visar, nu har hen i uppgift att programmera Beeboten till motsvarande rimord på spelplanen.
Efter det går turen går över till nästa spelare som börjar på det ställe Bee-Bot stannade på.
Var noggrann med att fylla på raden med rimkort så att det alltid ligger 6 kort på raden när det är nästa barns tur. 🔑 - 🚲

1 timma

Bee- eller Blue-Bot
Programmeringsmatta med rutnät, alternativt skapa en egen spelplan (tänk i så fall på att rutorna ska vara 15x15cm).
En tärning, 1-6.
Alternativt digital tärning med hjälp av apparna Make a Dice (iPad) eller Flexi Dice (Android).
Rimkort
(I slutet av dokumentet finns fler ord som rimmar med de tidigare)

Emojis för utvärdering
Emoji gul 1
Emoji gul 2

LPFÖ98

UTVECKLING OCH LÄRANDE
 • Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. (Sida 6)
 • Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, (Sida 6)
 • Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, (Sida 7)

Förberedelser

Skriv ut och klipp ut rimkort, alternativt skapa egna rimkort.
Plasta gärna in för att kunna använda dessa flera gånger.

Skriv ut och laminera emojis för utvärdering.

Saknar du programmeringsmatta?
Förslag på sådan är att du kan tillverka en egen på stort papper, tejpa rutor på golvet eller rita på en vaxduk. Gör rutor som är 15x15 cm.
I den här aktiviteten kan det vara att föredra en genomskinlig vaxduk.

Andra ord som rimmar:
Häl – Säl, Vår – Får, Mor - Ror, Lås – Gås, Barn – Garn, Glas- Vas, Myra – Fyra, Ägg - Skägg, Lock – Stock, Bulle – Kulle, Tupp - Lupp, Boll - Troll, Banan – Fasan, Mil – Stil, Pall - Knall, Nyckel – Cykel, Hal – Sval, Ren – Sten, Hund – Rund, Mugg - Glugg, Trumma – Gumma, Stubbe - Gubbe, Råtta – Spotta, Paket – Raket, Anka – Planka, Puss – Tuss, Elefant - Diamant.

Arbetsgång

 1. Presentera aktiviteten.

  Om barnen inte är vana att använda robotarna så börja med att gå igenom hur knapparna på Beeboten används.
  Pil framåt/bakåt - rör sig ett "steg" rakt fram/bak.
  X - raderar all tidigare programmering.
  GO - kör det som är programmerat.
  Sväng höger och sväng vänster innebär endast en sväng, tänk då på att Beeboten rör sig inte alls framåt eller bakåt med dessa knappar.
  II - paus, roboten pausar, står över ett steg.
 2. Gör en testomgång, där du modellerar aktiviteten. Kanske kan det var bra att påminnas om vilka ord som rimmar innan ni kör igång? Klappa gärna några rimramsor tillsammans.
 3. Reflektera över aktiviteten, använd gärna emojis för utvärdering.
  Hur gick det? Fungerade samarbetet? Vad var lätt/svårt? Vad kan ni göra bättre?

Tips!

Självklart kan ni genomföra detta i par eller mindre grupper, men vi rekommenderar att de inte ska vara fler än fyra stycken för då går spelet för långsamt.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev