5

Texelinas äggjakt

Aktivitet 5


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/lektion.php on line 88

På ön Sasmandu bor en dinosaurie som heter Texelina 🦕. I vanliga fall är Texelina en mycket sprallig och glad dinosaurie men idag är hon bara ledsen, hon ligger i sitt bo och gråter förtvivlat. Hennes sorg beror på att öns listiga och matglada rovdjur 🦅kommit på besök på morgonen och tagit alla hennes ägg. Gunnart, som är gårdens bonde, skrämde dem på flykt och då blev de så rädda att de tappade alla ägg. Nu gäller det för barnen att hjälpa Texelina, samla upp alla ägg och föra dessa tillbaka till boet. 🏠

Aktiviteten: Det är bra att arbeta i en mindre grupp, förslag, 8 barn/4 grupper á 2 st.
Bestäm var på mattan som Texelina har sitt bo och var på mattan som startrutan för Beeboten finns. Berätta sagan och sprid sedan ut äggen på din programmeringsmatta.
Nu gäller det för barnen att samla upp så många ägg som möjligt och lämna dessa tillbaka till Texelina i hennes hus. Låt barnen/grupperna planera sin samlarväg och föra så många ägg som möjligt tillbaka till Texelina. Låt barnen arbeta två och två där de samarbetar för att hitta den bästa och smartaste vägen. Viktigt att poängtera är, för att samla/plocka upp ett ägg behöver barnen trycka på pausknappen på Beeboten, det räcker alltså inte att passera ett ägg. Men akta dig för hungriga Gunnart och hans kompis Håke som älskar ägg. När du passerar en Gunnart eller Håke måste du lägga tillbaka alla äggen och börja om.

Utmaning;
Tävlingen kan också göras mellan två botar på banan, vem får tag i flest ägg?

40 min + reflektion

Gunnart och hans kompis Håke
Texelina
Texelinas hus
Ägg
Gunnart, Håke, Texelina, Texelinas hus, ägg
Bakgrund för äggen (så man enkelt kan placera ut äggen på samma ställe som tidigare grupp)
Näste
Startposition
Start

Emojis för utvärdering
Emoji blå 1
Emoji blå 2

LPFÖ98

UTVECKLING OCH LÄRANDE
  • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära (Sida 6)
  • Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler (Sida 6)
  • Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring (Sida 6)

Förberedelser

Skriv ut de olika figurerna, Texelina, Gunnart, Håke, Texelinas hus, ägg och näste och start. Plasta gärna in för att kunna använda dessa flera gånger.

Arbetsgång

  1. Gemensam samling där du berättar sagan och uppgiften. Visa och placera ut Texelina och hennes hus, start och Beebot på din programmeringsmatta. Lägg sedan ut nästena utspridda över mattan.
  2. Placera ut äggen på nästena.
  3. Dela in barnen i grupper om 2 stycken. Låt grupperna samarbeta och planera vilken väg de vill att Beeboten ska ta för att samla upp så många ägg som möjligt. Låt den första gruppen programmera Beeboten enligt den väg de bestämt. För att plocka upp ett ägg behöver Beeboten stanna och pausa på rätt ruta. Räkna hur många ägg de lyckats plocka, sedan är det nästa grupps tur osv.
  4. Reflektera över leken, avsluta aktiviteten genom att samla barnen och använd gärna emojis för detta.
    Hur gick det? Fungerade samarbetet? Vad var lätt/svårt? Vad kan du göra bättre?

Denna lek kan du förändra och avancera. Du kan tex starta med fyra ägg och endast en gubbe, Gunnart. Avancera genom att lägga till fler ägg och två gubbar, Gunnart och Håke.
När du gjort denna lek flera gånger och barnen känner sig säkra kan du göra den på tid, 2-3 minuter.
Ännu en utmaning skulle kunna vara att låta två grupper/två botar köra samtidigt och se vilken grupp som lyckas samla flest ägg.

Tips!

Använd ingen tidspress om du har barn med särskilda behov i gruppen.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev