2

Zcooly karaktärer

Aktivitet 2


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/lektion.php on line 88

Denna lektion använder man sig av Zcoolykaraktärer för att skapa små berättelser. Innan barnen får lov att berätta ska de programmera en liten figur från en startruta till en figur på programmeringsmattan. Låt sedan barnen i tur och ordning förflytta sin figur enligt den utlagda sekvensen och sedan hitta på en liten historia kring bilden.

LPFÖ98

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, (Sida 13)
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar, (Sida 13)
  • fantasi och föreställningsförmåga, (Sida 13)
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, (Sida 14)

Förberedelser

Ta fram programmeringsmatta, programmeringskort och en liten figur att förflytta på mattan. En uppsättning programmeringskort och figur/barn.
Skriv ut Zcooly bilderna

Arbetsgång

  1. Gemensam samling där du berättar om dagens aktivitet. Arbeta gärna i en mindre grupp så att alla barn känner sig trygga med berättandet plus att hela gruppen orkar lyssna på alla berättelser.
  2. Ta fram alla bilder och berätta vad de olika figurerna heter hos Zcooly. Men idag kanske de får lite andra namn i berättelserna. Lägg ut bilderna på mattan. Bestäm en startruta.
  3. Låt nu alla barn fundera ut vilken/vilka bilder som de vill programmera sin figur till. Du bestämmer antalet. Låt barnen sedan lägga ut programmeringskorten i en sekvens som leder till den valda bilden. När alla barn lagt ut sina sekvenser låter man barnen i tur och ordning förflytta sin figur enligt sekvensen och berätta en liten påhittad historia kring bilderna.
  4. Om barnen har svårt att komma igång med sitt berättande så kan du hjälpa dem att bestämma vad de ska berätta ex namn, var den bor, ålder, familj, intresse, godaste mat, roligaste lek, favoritsång mm.
  5. Utveckla aktiviteten: Låt barnen rita/klippa ut bilder från tidningar och skapa egna bilder som de vill ha med i sin berättelse.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev