Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 77

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 81

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 85

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 89

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 93

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 97
Entreprenör | Zcooly Hack

Entreprenör

Entreprenörskap i skolan handlar om att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling. Genom entreprenörskap får eleverna möjlighet att vara delaktiga i sin utbildning och det är betydelsefullt för deras utveckling. Skolan ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper som främjar företagande och innovationstänkande.

I förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet kan läraren ge eleverna;
- tillfällen att ta initiativ och ansvar
- möjligheter att pröva egna idéer och lösa problem
- uppgifter där de utvecklar sin förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra
- möjligheter att pröva egna idéer och lösa problem på ett kreativt sätt

Välj en lektion

Det verkar som om du inte valt stadie för detta tema.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev