Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 77

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 81

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 85

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 89

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 93

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 97
Hållbarhet | Zcooly Hack

Hållbarhet

Hållbar utveckling har flera dimensioner där ekologisk, ekonomisk och social grundar sig i ett gemensamt ansvar och en långsiktig global utveckling.
I skolan kan det innebära en undervisning med demokratiskt arbetssätt, kritiskt förhållningssätt, ämnesövergripande samarbeten, mångfald av pedagogiska metoder samt delaktighet och inflytande från eleverna.

Tillsammans kan vi skapa hållbar utveckling, på riktigt! 🌎

Välj en lektion

Det verkar som om du inte valt stadie för detta tema.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev