5

Dynamisk termometer

Lektion 5

Microbit, Temperatur, Termometer

Skapa en termometer.

1-2 timmar

LGR11

Förberedelser

Arbetsgång

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev