8

Mäta fukt

Lektion 8

Fuktmätare, Lysdioder, Microbit

I dagens lektion ska vi bygga och koda en enkel fuktmätare som indikerar när vi behöver vatta våra blommor.

"1 timme"

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Fuktmätare
Dokumentationsmaterial
2 x spikar
1 x lysdiod
4 x krokodilklämmor
1 x micro USB kabel
1 x AAA batterihållare
2 x AAA batterier

LGR11

"Teknik"
  • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras. (Sida 285)
  • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. (Sida 285)
  • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering. (Sida 285)

Förberedelser

Då vi kommer ha konstant ström ut ur Microbiten är det ett bra tillfälle att prata med eleverna om riskbedömning.

Arbetsgång

  1. Skriv koden.
  2. Koppa en spik till P0, en spik till 3v.
  3. Koppla diod till P1 och GND

Har ni hittat era gränsvärden för blött respektive torrt är det dags att skapa ett villkor för dioden. Vid en viss fuktnivå skall dioden tändas.

Vi kommer ha ständig ström till spikarna så detta projekt ska inte vara igång på heltid pga korrosion. Du kan köra strömförsörjning via Pin2 men då blir det lite lurigare att hitta gränsvärde. Ska du utveckla programmet och koppla på en pump är detta dock nödvändigt då pumpen erhåller ström från 3v.

Tips!

Har ni tillgång till pump eller liknande kan ni förfina koden så pumpen slår igång istället för dioden vid torrt gränsvärde.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev