3

Mjölkmonster

Lektion 3

Microbit, Mjölkpaket, Mönster

Dags för återvinning! Skapa dig ett monster av mjölkpaket, bygger på tidigare lektion med ljussensorerna.

1-2 timmar

LGR11

Förberedelser

Arbetsgång

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev