4

Temperaturskillnad

Lektion 4

Microbit, Skillnad, Temperatur

Varför förändras temperaturen under årstider? Varför skiljer det sig mer och mer under åren som går? Testa om du kan skapa olika temperaturer.

LGR11

Förberedelser

Arbetsgång

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev