6

Vattenpass

Lektion 6

Microbit, Vattenpass

När kan du ha nytta av ett vattenpass?

1-2 timmar

LGR11

Förberedelser

Arbetsgång

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev