2

Vind

Lektion 2

Microbit, Vind

Är du varm under sommarens varmaste dagar? Skapa dig en fläkt kopplad till solljuset.

LGR11

Förberedelser

Arbetsgång

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev