Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 77

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 81

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 85

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 89

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 93

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 97
Hälsa | Zcooly Hack

Hälsa

Äntligen är det dags för Tema Hälsa!
Det arbetssätt som pedagogen använder sig av i skolan baseras många gånger på tidigare erfarenheter. Detta styr våra tankar och våra värderingar. Det vi behöver ha i åtanke då är att vi förbereder våra elever för deras framtid, inte vårt förflutna. Eller som filosofen och pedagogen, John Dewey, sa ”If we teach today as we taught yesterday, we rob our children of tomorrow”. Vi behöver både innehåll, metoder och arbetssätt för att följa med utvecklingen i samhället. Möjligheterna att sammanfläta skola och samhället ökar, om vi pedagoger och ledare använder ett klokt mindset.

Eleverna kommer att få möjlighet att träna sig på att instruera och programmera. De kommer också att öva på sannolikhetslära, statistik och spelregler. I Tema Hälsa ska vi arbeta med att koppla programmering till flera ämnen i Lgr11.
Som lärare handlar det inte bara om att förmedla kunskap. Läraren bör dessutom skapa en djupare förståelse inom digitalisering och programmering för eleverna. 

Den här lärarhandledningen innefattar information till pedagoger, elevuppdrag, koppling till kursplan och utvärderingsformulär för eleverna. Det är betydelsefullt att betona, att den tid som är utsatt kan variera beroende på elevgrupp och hur du som pedagog väljer att lägga upp det. Du är expert på dina elever!

Att tänka på under temats gång:
Innan en lektionsstart är det bra om du som pedagog förbereder så att eleverna har någonstans att dokumentera. Vi har valt att eleverna ska dokumentera på det sätt som ni annars gör under era andra lektioner. Detta för att underlätta för dig som pedagog och för eleverna. På så vis får ni allt material samlat på samma ställe och det är enkelt att följa utvecklingen.

För att öppna en Hex.fil
1. Ladda hem Hex.fil från lektionen.
2. Öppna webbläsaren genom att trycka på makecode.microbit.org.
3. Välj "projekt" och tryck på "importera fil".
4. Välj den nedladdade filen och tryck "sätt igång".

Tillsammans vill vi skapa en hälso - termin fylld av lektioner kopplade till programmering!

Välj en lektion

Det verkar som om du inte valt stadie för detta tema.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev