5

Big data

Lektion 5

Big Data, Digitala verktyg, Livsfrågor, Normer och värden, Regler, Samhällsfrågor

Begreppet big data kan väcka en känsla av obehag men också möjligheter och idéer om ett bättre samhälle. Det handlar i stort om att samla in data från olika håll. Dels om beteende på nätet. Hur många klickar på länken och hur länge stannar de på en viss sida? Men information om människors hälsa kan nu också samlas in i och med appar och smarta klockor som känner av rörelse, puls, blodtryck och sömn. Vad gör vi av all denna information idag och hur vill vi att ett framtida samhälle hanterar detta? Följande punkter, filmtips och frågeställningar är tänkta att hjälpa dig som lärare att förbereda och föra en diskussion om big data med dina elever.

Förutom att man som individ kan skaffa sig bra koll på den egna hälsan med stegräknare och appar för kaloriintag så kan sjukvården också identifiera personer i riskgrupper för t ex diabetes. På detta sätt kan man förekomma sjukdomar istället för att endast bota uppkomna tillstånd.

Ett tidigt exempel på datainsamling för att förbättra människors hälsa är när läkaren John Snow 1854 kartlade fall av kolera. På den tiden trodde man att kolera spreds via luften, men John Snow kunde lokalisera källan till en specifik brunn i London.

Beteendemönster i fysisk aktivitet men också på sociala medier kan användas för att upptäcka personer på väg in i depression, ge tips till denne och/eller vänner att bryta mönstret.

Det finns även många andra perspektiv av big data förutom inom hälsa, t ex övervakning, reklam, trafik och transporter. Diskutera gärna även detta om tid finns.

1-2 timmar

UR Skola:
Vi förklarar digitala begrepp : Cookie?

SLI.se:
Vi förklarar digitala begrepp : Cookie?

Big Data – Våra digitala spår

Trailer för " Big Data - Våra digitala spår"
(2.50 minuters trailer av ovansående film, men den hinner ta upp många aspekter av Big Data)

LGR11

Samhällskunskap
  • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel. (Sida 221)
Svenska
  • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang. (Sida 255)
Teknik
  • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer. (Sida 285)

Förberedelser

Läs igenom inspirationstexten och sätt dig in i valda delar som passar dina elever. Titta gärna igenom diskussionsuppgifterna och bygg lektionen efter dina önskemål.

Arbetsgång

  1. Genomgång av begreppet Big Data och dess möjligheter/risker
  2. Diskutera
  3. Låt eleverna tänka vidare ett steg själva och söka information
  4. Diskussion och slutsats

Tips!

Diskussionsfrågor:
Vad ser du för möjligheter med att information om dig och andra samlas in?

Vilken information om dig själv tycker du känns ok att dela med dig av?

Vad ser du för risker med att information om dig och andra samlas in?

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev