7

Chatbot/Al

Lektion 7

AI, Artificiell intelligens, Chatbot, Digitala verktyg, Normer och värden, Samhällsfrågor

För människor som behöver någon att prata med, men kanske inte kan eller vågar ta det första steget själv, kan chatbottar vara en hjälp. Dessa bygger på artificiell intelligens som är programmerad att styra samtalet mot t ex positiva aspekter av livet eller bara lyssna.

Bris har skapat Brisbot som finns på Kik och Facebook Messenger. De beskriver den som ”en robot som du kan chatta med". Alla frågor och svar är skrivna på förhand av Bris kuratorer. Chatboten kan inte gå in på detaljer eller ha långa konversationer om allt möjligt. Den kan inte heller hitta på egna svar eller tolkningar.

En annan är Shim och beskrivs av skaparna som "en digital kompis som väcker tankar du mår bra av". Shim kan upplevas lite mindre ”korrekt” än Brisbot då den har ett lite annorlunda upplägg. Shim har hämtat stöd för sitt upplägg i en vetenskaplig studie.

Låt gärna eleverna testa Brisbot och/eller Shim själva eller gör det på projektor så att alla kan se. Inledningsvis presenterar sig chatbottarna och då får eleverna veta lite mer om hur den fungerar, vilken information som sparas och vilka som kan se den.

1-2 timmar

Länkar:
Hello Shim
Bris bot

Artiklar:
Artificiell intelligens formar framtiden
Artificiell intelligens - så funkar det
(Dessa artiklar har ett relativt svårt språk och lämpar sig för att som lärare läsa på men kanske inte till elever.)

Filmtips:
Programmera mera – Vad är Artificiell intelligens?

Her (2013). Filmen följer en man som utvecklar en relation med Samantha, ett operativsystem (AI) förmänskligat genom en kvinnoröst. Regissören Spike Jonze fick idén till filmen efter att ha läst en artikel om Cleverbot, en webapplikation som använder en AI-algoritm och kan ha konversationer med människor.

LGR11

Samhällskunskap
  • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter. (Sida 222)
Svenska
  • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar. (Sida 257)
  • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen. (Sida 257)
Teknik
  • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni. (Sida 285)

Förberedelser

Läs igenom inspirationstexterna och sätt dig in i valda delar som passar dina elever. Titta gärna igenom diskussionsuppgifterna och bygg lektionen efter dina önskemål.

Arbetsgång

  1. Genomgång av chatbotar och artificiell intelligens
  2. Låt eleverna testa chatbotar och låt de anteckna upplevelsen
  3. Diskutera
  4. Utvärdering

Tips!

Diskussionsfrågor:

Vilka fördelar finns med att kunna prata med en chatrobot om sina problem?

På vilka andra sätt skulle artificiell intelligens kunna hjälpa oss i livet?

Hur tror du framtiden ser ut när det kommer till att få hjälp med sitt mående av artificiell intelligens?

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev