9

JavaScript

Lektion 9

Algoritm, JavaScript, Matematik, Stegräknare

Eleverna får här arbeta med JavaScript och då bygga vidare på sina kunskaper och färdigheter från tidigare lektioner. Fokus för denna lektion är, förutom att vidare bekanta sig med JavaScript, att arbeta med villkor i en if-else if-else-sats. I programmeringen av stegräknaren har eleverna fått använda detta men då i block och på svenska. Koppla gärna till detta så att de inte upplever att de ska lära sig något nytt, utan bara det de redan lärt sig. Nu med textprogrammering istället.
Använd också gärna följande exempel:

Om bakpulver finns

börja baka

Annars om bikarbonat finns

börja baka

Annars åk och handla bakpulver/bikarbonat

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial

Hex.-filer:
JavaScript

LGR11

Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer. (Sida 60)
  • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. (Sida 61)

Förberedelser

Gör gärna lektionen själv steg för steg.
Testa andra saker eller fler tillägg i programmet för att öva programmera i JavaScript.

Arbetsgång

  1. Repetera och beskriv if - else samt även if – else if – else för eleverna.
  2. Låt eleverna göra uppgifterna.
  3. Diskutera deras upplevelse att programmera i JavaScript.
  4. Exitticket

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev