10

Klicka snabbast

Lektion 10

Klicka, Microbit, Slumpvis, Tävla

Under denna lektion skapar eleverna ett program som är fortsättningen på förra lektionen "Reaktionshastighet". Nu ska vi skapa ett spel där två personer tävlar om att trycka snabbast på microbitet.

I detta program används variabeln knapp öppen. I många programmeringsspråk skriver man ihop orden om en variabel eller funktion består av fler än ett ord. För att kunna visa när ett nytt ord börjar så skrivs första bokstaven då som en versal. Vi skulle alltså också kunna döpa variabeln knappÖppen som det skrivs i textprogrammering.

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial

Hex.-filer:
Klicka snabbast

LGR11

Matematik
  • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (Sida 57)
  • Slumpmässiga händelser i experiment och spel. (Sida 58)

Förberedelser

Arbetsgång

  1. Genomgång
  2. Skriv kod
  3. Genomförande
  4. Resultat
  5. Diskussion och slutsats

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev