5

Kompass – skattjakt

Lektion 5

Arbete i par, Microbit, Skaka, Skattjakt

Jorden är som en stor magnet. Jordens magnetiska sydpol ligger i närheten av Nordpolen och den magnetiska nordpolen vid Sydpolen. Man hittar förstås ingen stor nedgrävd magnet inne i jordklotet. Man tror att det är elektriska strömmar inne i jordklotets inre som ger upphov till det jordmagnetiska fältet. Den röda änden av kompassnålen pekar mot norr och den vita åt syd. Olika ändar dras till varandra. Denna lektion ska eleverna skapa och använda ett kompass för att hitta olika markerade platser. På de olika platserna hittar de en bokstav, som vid sista platsen bildar ett ord. Platserna och bokstäverna väljer du själv ut, för att de ska passa skolans miljö bäst.

Välj platser och skriv nu upp hur eleverna ska gå för att hitta de olika platserna med hjälp av steg och kompass.
Kanske kan ni nu kombinera stegräknaren med kompass? Det kräver två microbit, annars blir det svårt att hålla reda på allt. Låt eleverna arbeta två och två.
Exempelvis:
Plats 1:
a.) Gå till startposition.
b.) Gå 20 meter mot norr.
c.) Fortsätt 5 meter mot öst.

Kompass:
I kategorin Input finns kompassriktning-blocket. Den ger oss ett värde från 0 till 359 vilket står för hur många grader microbitet är roterad jämfört med var magnetiska norden ligger.

Vi har valt att microbiten visar kompassrosens bokstäver utifrån på sensorn, detta kan ni självklart hitta andra lösningar på. Vid programmeringen så delar vi upp 360 grader (hela cirkeln runt) i fyra delar. Beroende på i vilket väderstreck vi hamnar visas olika bokstäver. Norra delen är olika från de andra eftersom det ligger vid dom högsta och lägsta värden. Så där blir villkoret en kombination med hjälp av ”eller”.

2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial
1 x micro USB kabel
1 x AAA batterihållare
2 x AAA batterier

Hex. -fil:
Kompass

LGR11

Matematik
  • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (Sida 57)
Teknik
  • Att styra föremål med programmering. (Sida 284)
Idrott och hälsa
  • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning. (Sida 50)
  • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö. (Sida 50)

Förberedelser

Ta fram en karta och välj ut platser som du vill att eleverna ska upptäcka. Kanske kan de hitta olika saker på platserna som du placerat ut?
Testa gärna att skapa kompassen själv före lektionen. På så vis märker du vilka delar som kan vara lite kluriga för dina elever.

Glöm inte att kalibrera din microbit:
När micro:bit startar med ett program som använder sig av kompassen behövs det kalibreras.
1. Först visas texten ”Draw a circle” på skärmen.
2. Efter det ska du rotera runt micro:bit så att skärmen har pekat en hel cirkel runt åt alla väderstreck.
För varje riktning som är kalibrerad tänds en pixel, som alla tillsammans ska forma en cirkel på skärmen.
3. Då visas en glad gubbe och kalibreringen är färdig.
4. Nu körs ditt program igång. Nästa gång du kör programmet behöver du kanske inte göra om det igen. Generellt kommer micro:bit ihåg din tidigare kalibrering.

Färdig programkod för kompass:

Arbetsgång

  1. Hypotes
  2. Skriv kod
  3. Montering
  4. Genomförande
  5. Resultat
  6. Diskussion och slutsats

Tips!

Ord ➡️ Förkortning

Norr = N
Öster = O
Söder = S
Väster = V

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev