11

Pythagoras sats

Lektion 11

JavaScript, Microbit, Pythagoras sats

Eleverna ska under denna lektion programmera en microbit till att räkna ut hypotenusan i en rätvinklig triangel med hjälp av Pythagoras sats.
Eleverna får nu fortsätta att arbeta med JavaScript för att skapa egna algoritmer och funktioner.

Det första steget i denna lektion måste göras i JavaScript, men därefter kan de växla över till block om de behöver eller bygga vidare helt i JavaScript. I lektionsanvisningarna för eleven ges stöd om eleven behöver. Men det är upp till eleven själv att efter behov, förmåga och ambition att välja tillvägagångssätt, eller om du som pedagog vill styra detta.

Vi rekommenderar att eleverna döper funktionen till Pythagoras, samt variablerna till hypotenusa, kateter1 och kateter2. Detta för tydlighetens skull, men de kan också förkorta det till exempelvis hyp, kat1 och kat2 eller c, a och b. Här kan vara ett bra tillfälle att diskutera fördelar och nackdelar med de olika alternativen. I samband med det prata om balansen mellan en lättskriven kod som också ska vara förståelig av andra som arbetar med den.

Inför denna lektion så kan det vara värt att repetera JavaScript från det ni tidigare gjort. Värt att poängtera är också att matematiska tecken i JavaScript inte alltid betyder samma sak som i matematiken.

🤸‍♀️🏅 Eftersom detta är den sista lektionen i tema hälsa så finns det möjlighet för dig som pedagog att dela ut diplom till dina elever. Detta behovet varierar beroende på elevgruppen du har.

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial

Hex. -filer:
Pythagoras sats

Efter avslutat temaområde:
Diplom

LGR11

Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer. (Sida 60)
  • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. (Sida 61)
Teknik
  • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering. (Sida 286)

Förberedelser

Repetera JavaScript från lektion 5 i tema Hälsa.

Arbetsgång

  1. Presentera lektionens uppdrag.
  2. Repetera JavaScript och matematiska tecken.
  3. Diskutera val av namn på funktioner och variabler.
  4. Arbeta med uppdragen.
  5. Dokumentera.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev