4

Pythagoras sats

Lektion 4


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/lektion.php on line 88

Eleverna ska under denna lektion programmera en microbit till att räkna ut hypotenusan i en rätvinklig triangel med hjälp av Pythagoras sats.
Eleverna får nu fortsätta att arbeta med JavaScript för att skapa egna algoritmer.
Det första steget i denna lektion måste göras i JavaScript, men därefter kan de växla över till block om de behöver eller bygga vidare helt i JavaScript. I lektionsanvisningarna för eleven ges bara stöd om . Men det är upp till eleven själv att efter behov, förmåga och ambition att välja tillvägagångssätt, eller om du som pedagog vill styra detta.
Vi rekommenderar att eleverna döper funktionen till Pythagoras, samt variablerna till hypotenusa, kateter1 och kateter2. Detta för tydlighetens skull, men de kan också förkorta det till exempelvis hyp, kat1 och kat2 eller c, a och b. Här kan vara ett bra tillfälle att diskutera fördelar och nackdelar med de olika alternativen och i samband med det prata om balansen mellan en lättskriven kod som också ska vara förståelig av andra som arbetar med den.
Inför denna lektion så kan det vara värt att repetera JavaScript från det ni tidigare gjort. Värt att poängtera är också att matematiska tecken i JavaScript inte alltid betyder samma sak som i matematiken.

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial
1 x micro USB kabel
1 x AAA batterihållare
2 x AAA batterier

LGR11

Förberedelser

Repetera gärna JavaScript från lektion 5 i tema Kommunikation.

Arbetsgång

  1. Presentera lektionens uppdrag.
  2. Repetera JavaScript och matematiska tecken.
  3. Diskutera val av namn på funktioner och variabler.
  4. Arbeta med uppdragen.
  5. Dokumentera.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev