7

Reaktionstid

Lektion 7

Microbit, Reaktionstid, Slumpvis, Spel, Tryck snabbast

Under denna lektion skapar eleverna ett spel/program som testar reaktionsförmåga, där ska de försöka ta reda på hur lång tid det tar att reagera.

Här är det bra om eleverna förstår begreppet och funktionen körtid, återkoppla gärna till förra lektionen där hastigheten på en sträcka skulle mätas. Diskutera också vid lektionsstart vad de tre variablerna (starttid, stopptid och reaktionstid) är samt hur de hanteras. På så vis är det lättare för eleverna att uppgifterna inte bara följs genom instruktionerna ordagrant utan att de också förstår vad och varför saker och ting görs.

2-4 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial

Hex.-filer:
Reaktionstid

LGR11

Matematik
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer. (Sida 58)
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer. (Sida 59)

Förberedelser

Arbetsgång

  1. Hypotes
  2. Skriv kod
  3. Genomförande
  4. Resultat
  5. Diskussion och slutsats

Tips!

Det tar några millisekunder för varje block att utföras så variabeln starttid kan inte sättas exakt samtidigt som ikonen visas. Därför är det svårt att komma ner i mindre än runt 300 millisekunder även om reaktionstiden egentligen är mindre än så.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev