6

Reaktionshastighet

Lektion 6

Microbit, Reaktionstid, Spel, Tryck snabbast

Under denna lektion skapar eleverna ett program som testar reaktionshastighet på två sätt. Först hur lång tid det tar att reagera och därefter som en tävling mellan två personer.

Reaktionstid:
Här är det bra om eleverna förstår begreppet och funktionen körtid och vad de tre variablerna (starttid, stopptid och reaktionstid) är samt hur de hanteras. Så att uppgifterna inte blir till att bara följa instruktionerna ordagrant utan att förstå varför det görs.

Det tar några millisekunder för varje block att utföras så variabeln starttid kan inte sättas exakt samtidigt som ikonen visas. Därför är det svårt att komma ner i mindre än runt 300 millisekunder även om reaktionstiden egentligen är mindre än så.

Tryck snabbast:
I detta program används variabeln knapparLåsta. I många programmeringsspråk skriver man ihop orden om en variabel eller funktion består av fler än ett ord. För att visa när ett nytt ord börjar skrivs första bokstaven som versal. Vi hade kunnat döpa variabeln knappar låsta men väljer att introducera textprogrammering genom att låta variablerna följa denna ”grammatik”.

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial

Hex.-filer:
Reaktionstid

Klicka snabbast

LGR11

Matematik
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden. (Sida 60)
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer. (Sida 60)
  • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. (Sida 61)

Förberedelser

Arbetsgång

  1. Hypotes
  2. Skriv kod för reaktionstid
  3. Genomförande av reaktionstid
  4. Skriv kod för tryck snabbast
  5. Genomförande av tryck snabbast
  6. Resultat
  7. Diskussion och slutsats

Tips!

Se gärna över utmaningarna som eleverna kan göra, på så vi är du väl förberedd till frågorna som kan dyka upp.

Utmaningarna är följande:

1. För att man inte ska kunna fuska och trycka till flera gånger så kan man programmera så att knappen låser sig en viss tid ifall den trycks ned för tidigt.

2. Ändra så att poängen för varje spelare, eller den spelare som leder, visas efter varje omgång eller med jämna mellanrum.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev