1

Skaka

Lektion 1

Microbit, Skaka

Börja gärna med en kortare genomgång kring microbitet med eleverna, om du vill så kan du använda det bildspel som du tidigare visat eleverna. En liten påminnelse innan tema-start är kanske inte fel?

Den här lektionen ska vi introducera funktionen ”skaka” på microbiten.
Accelerometern känner av acceleration i tre riktningar (X, Y, Z), där varje axel kan känna av -4G – 4G. Då Microbiten ligger på bordet har Z värdet -1023, medan X och Y båda har värdet 0. Varför?
Microbiten har förprogrammerat stöd för att känna av vanliga händelser, som till exempel skakning, lutning och fritt fall.
Eleverna ska skapa ett program där en ny bild kommer fram varje gång som microbiten skakas.
Utmaningen blir sedan att skapa en historia kring bilderna.

2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Bildspel (Klicka på "skrivskyddad" för att öppna filen)
Dokumentationsmaterial
1 x micro USB kabel
1 x AAA batterihållare
2 x AAA batterier

LGR11

Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer. (Sida 59)

Förberedelser

Se över vilka färdiga bilder som finns på microbiten. Prova gärna före lektionen blocket skaka så att du är säker på hur den fungerar när du ska ha lektionen.

Arbetsgång

  1. Hypotes
  2. Skriv kod
  3. Genomförande
  4. Resultat
  5. Diskussion och slutsats

Tips!

Psst. Påminn gärna eleverna, kanske dig själv också 😉, hur du för över ett program till microbiten. ✨

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev