7

Sockerboven

Lektion 7

Microbit, Socker, Teori

Börja med en genomgång kring socker i stort, sedan kan eleverna jobba i grupper och försöka gissa hur många sockerbitar det finns i varje produkt. Efter det går ni igenom vad varje produkt innehåller i socker. Titta själv eller visa gärna eleverna de filmer som finns föreslagna i materialet.
Rekommendationen är att maximalt tio procent av det totala energiintaget ska komma från socker. Men vi äter nästan dubbelt så mycket. Inte att undra på: Det är lätt att få tag i socker. Hur lätt kan du se på listan nedan. Livsmedel med mycket frukt framställs ofta som nyttiga. Men sanningen är att både juice, fruktyoghurt och torkad frukt är riktiga sockerfällor. Här är produkterna du ska se upp för!
Fler exempel finns i bilagan ”Tabell - Sockerboven”. Där finns också en tom tabell för er att fylla, enskilt eller i grupp.

Den här lektionen baseras mycket på diskussion, men eleverna ska också skapa ett program som kan addera, subtrahera och visa det sammanlagda sockerintaget under en dag. Vill ni så kan eleverna skapa sig ett band till microbiten så att de kan ha den på sin handled likt en klocka. Eleverna ska ha den på sig en hel dag, från att hen går upp till att den går och lägger sig. Med den ska eleverna samla data för sitt eget sockerintag under en dag, ett knapptryck per sockerbit. När datan är samlad ska ni samla ihop hela klassens sockerintag och ha en diskussion kring detta. Vill ni så kan ni självklart samla in data under en länge tid, en tid som passar dig och dina elever.

3-5 timmar

Bildspel - Sockerboven (Klicka på "skrivskyddad" för att öppna filen)
Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial
1 x micro USB kabel
1 x AAA batterihållare
2 x AAA batterier

Tabell - Sockerboven

Film:
Socker - Hur gör man?
Fatta fakta - socker Se gärna på den här filmen själv före lektionsstart, så kan du besluta om den passar för dina elever. Målgruppen är egentligen äldre elever.

Hex. fil:
Sockerbitsräknare

LGR11

Samhällsorienterande ämnen
  • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg. (Sida 220)
  • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror. (Sida 220)
Matematik
  • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (Sida 57)

Förberedelser

Titta gärna igenom filmerna som är föreslagna och se över vilka delar av lektionsmaterialet som passar dina elever. Kanske behöver du också se över programmet till microbiten?

Arbetsgång

  1. Presentation
  2. Tänk enskilt
  3. Diskussion i grupp
  4. Skriv kod
  5. Dokumentation och analys
  6. Resultat
  7. Diskussion och slutsats

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev