2

Stegräknare 2.0

Lektion 2

Microbit, Skaka, Stegräknare

Eleverna ska nu utveckla sin stegräknare med att åskådliggöra antalet steg på olika sätt. Först med att antal steg visas som siffra, därefter att åskådliggöra antal steg med olika ikoner, t ex en smiley som går från ledsen till glad. I den senare så behöver eleverna utöka om då-blocket till att gälla fler än två val. Principen med om-då-annars om-annars kan vara bra att förklara ordentligt i början av lektionen.

Till exempel:
Om (bakpulver finns)
Då (börja baka)
Annars om (bikarbonat finns)
Då (börja baka)
Annars (åk och handla bakpulver/bikarbonat)

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial
1 x micro USB kabel
1 x AAA batterihållare
2 x AAA batterier

Hex. -filer:
Stegräknare 2.0

LGR11

Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer. (Sida 60)
  • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. (Sida 61)
Idrott och hälsa
  • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter. (Sida 51)

Förberedelser

Så här kan detta användas för uppgift 2:

Arbetsgång

  1. Förklara villkor och om då-blocket.
  2. Arbeta med uppdragen.
  3. Dokumentera.
  4. Diskutera.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev