3

Stegräknare 2.0

Lektion 3

Microbit, Skaka, Stegräknare

Den här lektionen ska det skapas en mer avancerad stegräknare. Programmet ska göra så att microbitens display fylls (fler leds tänds) mer och mer ju längre sträckan blir.
Sträckan som ska arbetas med är den samma som i tidigare uppdrag, detta för att eleverna ska kunna jämföra resultaten och arbeta med den data som samlats in.
En utmaning i detta program blir att microbiten sedan också nollställs efter en visst tid.

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial
1 x micro USB kabel
1 x AAA batterihållare
2 x AAA batterier
Karta över skolgården
Ex. Namnskylt

Hex. -filer:
Stegräknare 2.0

LGR11

Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer. (Sida 59)
Idrott och hälsa
  • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. (Sida 50)

Förberedelser

Arbetsgång

  1. Hypotes
  2. Skriv kod
  3. Montering
  4. Genomförande
  5. Resultat
  6. Diskussion och slutsats

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev