3

Stegräknare 2.0

Lektion 3

Microbit, Skaka, Stegräknare

Den här lektionen ska det skapas en mer avancerad stegräknare. Programmet ska göra så att microbitens display fylls (fler leds tänds) mer och mer ju längre sträckan blir.
Sträckan som ni ska arbeta med är samma som i tidigare uppdrag, detta för att eleverna ska kunna jämföra resultaten och arbeta med den data som samlats in.
En utmaning i detta program blir att microbiten sedan också nollställs efter en visst tid.

2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial
1 x micro USB kabel
1 x AAA batterihållare
2 x AAA batterier
Karta över skolgården
Ex. Namnskylt

Hex. -filer:
Stegräknare 2.0

LGR11

Matematik
  • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (Sida 57)
Teknik
  • Att styra föremål med programmering. (Sida 284)
Idrott och hälsa
  • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning. (Sida 50)
  • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö. (Sida 50)

Förberedelser

Arbetsgång

  1. Hypotes
  2. Skriv kod
  3. Montering
  4. Genomförande
  5. Resultat
  6. Diskussion och slutsats

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev