1

Stegräknare

Lektion 1

Microbit, Skaka, Stegräknare

Eleverna ska nu få använda skak-funktionen till att göra en stegräknare. Under de kommande tre lektionerna ska de programmera sin stegräknare, testa olika sätt att åskådliggöra antalet steg samt få den att räkna ut medelvärde.
Denna lektion är till för att testa själva skak-funktionen. Dels hur den programmeras och att skapa en variabel för antal steg samt undersöka gränserna för när den registrerar ett steg och hur den bäst placeras på kroppen.
I lektion 3 använder eleverna fler än en variabel (steg, försök och medelvärde). I början av den lektionen kan det vara bra att ordentligt förklara vad en variabel är. Begreppet introduceras dock redan i denna lektion så börja gärna med att presentera begreppet.

Utmaningen i denna lektion kan bli ganska avancerad och tidskrävande så se gärna till att eleverna har gott om tid till den. För de elever som får tid över men kanske inte klarar eller hinner med utmaningen så kan de testa olika varianter på uppgift 1 och 2 när de är klara med uppgift 3.

1-2 minuter

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial
1 x micro USB kabel
1 x AAA batterihållare
2 x AAA batterier

Hex. -filer:
Stegräknare

LGR11

Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer. (Sida 60)
  • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. (Sida 61)
Idrott och hälsa
  • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter. (Sida 51)

Förberedelser

Testa skak-funktion och gör en stegräknare makecode.microbit.org.

Arbetsgång

  1. Presentera begreppet variabel.
  2. Arbeta med uppdragen.
  3. Dokumentera.
  4. Diskutera.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev