3

Stegräknare 3.0

Lektion 3

Microbit, Skaka, Stegräknare

Eleverna ska nu utveckla sin stegräknare så att den kan räkna ut medelvärdet av antal steg efter några omgångar.
Denna lektion blir en övning i att använda variabler. Eleverna har redan använt variabeln steg, nu ska även variablerna försök/omgångar och medelvärde läggas till.
Börja gärna med att förklara begreppet variabel och ge lite olika exempel på hur man arbetar med och har nytta av det.

För elever som vill ha en utmaning kan det vara bra att de börjar titta mer på JavaScript och undersöker detta lite fritt genom att ändra i texten och se vad som händer. I nästa lektion får alla elever en grundläggande genomgång i hur matematik fungerar i JavaScript.

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial
1 x micro USB kabel
1 x AAA batterihållare
2 x AAA batterier

Hex. -filer:
Stegräknare 3.0

LGR11

Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer. (Sida 60)
  • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. (Sida 61)
Idrott och hälsa
  • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter. (Sida 51)

Förberedelser

Arbetsgång

  1. Förklara begreppet variabel
  2. Visa matematik-blocken
  3. Arbeta med uppdragen
  4. Dokumentera
  5. Diskutera

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev