2

Stegräknare

Lektion 2

Microbit, Skaka, Stegräknare

Eleverna ska nu få använda skak-funktionen till att göra en stegräknare. Under de kommande lektionerna ska de programmera en stegräknare, testa olika sätt att åskådliggöra antalet steg samt samla in informationen och bearbeta den.
De ska få arbeta med att skapa en variabel för antal steg, börja lektionen med att förklara ordentligt vad en variabel är. Undersök också gränserna för när microbiten registrerar ett steg och hur den bäst placeras på kroppen.

Den här lektionen behöver du även välja en sträcka på skolgården och märk ut den på en karta. Kartan kan du antingen göra själv eller låta dina elever skapa egna kartor över skolgården.
För att kunna mäta stegen behöver vi skapa någon form av hållare att fästa på byxbenet. Vi har valt att använda en namnskylt av plast, men var kreativa! Kanske kan ni skapa en snygg lösning på slöjden?
Nästa steg blir att koda stegräknaren, använd dig av makecode.microbit.org

Sträckan som du markerar ut är den sträcka som eleverna ska se hur lång den är, genom att räkna antal steg. Vill ni avancera så kan ni mäta elevernas respektive längd på steg, och sedan räkna ut sträckan i centimeter och meter. Slutligen kan ni låta eleverna jämföra sina resultat. Är resultatet samma, i närheten eller skiljer sig det mycket? Hur pålitlig är då en stegräknare egentligen? Hur blir det då om varje person ska gå minst 10 000 steg per dag?

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial
1 x micro USB kabel
1 x AAA batterihållare
2 x AAA batterier
Karta över skolgården
Ex. Namnskylt

Hex. -filer:
Stegräknare

LGR11

Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer. (Sida 59)
Idrott och hälsa
  • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. (Sida 50)

Förberedelser

Märk ut en sträcka på en karta.

Färdig kod på microbit:

Arbetsgång

  1. Genomgång
  2. Hypotes
  3. Skriv kod
  4. Montering
  5. Genomförande
  6. Resultat
  7. Diskussion och slutsats

Tips!

Tillsammans kan ni också fundera över;
° Varför är det bra att röra sig för människor?
° Skiljer det sig mellan barn och vuxna?
° Hur många steg kan eleverna gå på en vecka? Kanske kan ni sätta upp en klasstävling med olika delmål exempelvis om vi går 750 000 steg på tre dagar då går vi på en hemlig utflykt.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev