6

Tidtagning

Lektion 6

Microbit, Tidtagning

Under simtävlingar finns det en pekskärmssensor fäst vid poolväggen i slutet av varje bana. Dessa sensorer är anslutna till en timer för att möjliggöra en exakt timing av hur lång tid en tävling tar. Ibland har startblocket också en av dessa touch sensorer för att kontrollera om en av idrottarna har gjort en felaktig start. Med några tillbehör skulle detta gå att tillverka med hjälp av en microbit. Den här lektionen ska en enklare variant på tidtagare utan tillbehör med microbiten. När programmet är klart så ska vi ta tiden på en utvald sträcka.
Programmet ska starta tidtagningen med knapp A och stoppa tiden med knapp B. Använd sedan knapp A+B för att visa tiden som microbitet räknat ut.
Välj några väl valda platser på skolgården och märk ut dessa på en karta, A-E. Kartan kan du antingen göra en själv eller låta dina elever skapa egna kartor över skolgården.

Jämför sedan resultatet på olika vis, kanske med världens snabbaste djur? Hur mycket tid skiljer det sig på sträckan? Kan ni tillsammans komma på ett sätt att få kortare tid? Vad behövs för att kunna öka sin prestation på en sträcka?

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial
1 x micro USB kabel
1 x AAA batterihållare
2 x AAA batterier
Karta över skolgården

Hex. -filer:
Tidtagning

LGR11

Matematik
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer. (Sida 58)
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer. (Sida 59)

Förberedelser

Förbered gärna en karta eller möjlighet till material för att tillverka en karta.

Arbetsgång

  1. Hypotes
  2. Skriv kod
  3. Genomförande
  4. Resultat
  5. Diskussion och slutsats

Tips!

Ha i åtanke att microbiten mäter tiden i millisekunder - en sekund är 1000 millisekunder. Fundera hur noggrant du vill att eleverna ska mäta, kanske räcker det med sekunder? Eller vill de också ha hundradelar? I så fall, fundera först själv ut en lösning som du tror passar dina elever.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev