12

Virus-spel

Lektion 12

Logik, Microbit, Radio, Slumpvis, Spel, Virus

Nu är det dags för en rejäl utmaning och lektionen är den mest avancerade i temat hälsa. 🦠Virus-spelet går ut på att åskådliggöra hur vi människor sprider smitta via närhet men att vi också ger varandra hälsa/energi av social samvaro.
Spelet använder radiofunktionen för att koppla ihop deltagarnas microbits med varandra. När två spelare möts klickar de på sina microbits och skickar då antingen smitta eller styrka åt varandra beroende på slumpen och beroende på den ”hälsa” de redan har. Smitta sänker deras hälsa och styrka ökar den. Hälsan åskådliggörs med ett hjärta som kan öka i storlek tills hela displayen är full eller minska tills allt som syns är en prick.

Diskutera gärna följande moment i programmet de ska skapa:
Variabler: hälsa, mottaglig och smitta
Logik: Om - då - annars om
Logik: Om = sant/falskt

Efter att programmen testats i några försök, diskutera t ex följande:
- På vilka sätt var detta en bra eller tankeväckande illustration av hur det fungerar med möten och smittspridning i verkliga livet?
- Var eleverna villiga att ”möta” en klasskamrat med endast en prick i hälsa? Hur förhåller de sig detta till det verkliga livet när någon visar sig vara sjuk?

🤸‍♀️ Eftersom detta är den sista lektionen i tema hälsa så finns det också möjlighet för dig som pedagog att dela ut diplom till dina elever. 🏅

2-3 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial

Hex.-filer:
Virus-spel

Efter avslutat temaområde:
Diplom

LGR11

Matematik
  • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (Sida 57)
  • Slumpmässiga händelser i experiment och spel. (Sida 58)

Förberedelser

Gör gärna uppgiften själv i förväg då det är en hel del steg där eleverna kan gå vilse om de inte läser noggrant eller förstår.

Arbetsgång

  1. Genomgång av variabler generellt och variablerna i detta program specifikt
  2. Skriv kod
  3. Genomförande
  4. Diskussion och slutsats

Tips!

Virus-spelet är den sista lektionen i temat hälsa. Den här lektionen är mer avancerad och har fler steg än de tidigare program som eleverna skapat.

Beroende på grupp kan det vara bra att skriva koden tillsammans i helklass, mindre grupper eller två och två.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev