8

Virus-spel

Lektion 8

Microbit, Radio, Spel, Virus

Virus-spelet går ut på att åskådliggöra hur vi människor sprider smitta via närhet men att vi också ger varandra hälsa/energi av social samvaro. Diskutera gärna elevernas livsstil, erfarenheter och välbefinnande. Vad är det som gör att de lever som de gör, vad har de för förutsättningar själva och gentemot andra människor.

Spelet använder radiofunktionen för att koppla ihop deltagarnas microbits med varandra. När två spelare möts klickar de på sina microbits och skickar då antingen smitta eller styrka åt varandra beroende på slumpen och beroende på den ”hälsa” de redan har. Smitta sänker deras hälsa och styrka ökar den. Hälsan åskådliggörs med ett hjärta som kan öka i storlek tills hela displayen är full eller minska tills allt som syns är en prick.

Diskutera gärna följande moment i programmet de ska skapa:
Variablerna: hälsa, mottaglig och smitta
If - else if
If = true/false

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial

Hex.-filer:
Virus-spel


LGR11

Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer. (Sida 60)
  • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning (Sida 61)
Samhällskunskap
  • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. (Sida 221)

Förberedelser

Gör gärna uppgiften själv i förväg då det är en hel del steg där eleverna kan gå vilse om de inte läser noggrant eller förstår.

Arbetsgång

  1. Genomgång av variabler generellt och variablerna i detta program specifikt.
  2. Låt eleverna skapa programmet.
  3. Avslutande diskussion.

Tips!

Efter att programmen testats i några försök, diskutera t ex följande:

° På vilka sätt var detta en bra eller tankeväckande illustration av hur det fungerar med möten och smittspridning i verkliga livet?

° Var eleverna villiga att ”möta” en klasskamrat med endast en prick i hälsa? Hur förhåller sig detta till det verkliga livet när någon visar sig vara sjuk?

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev