Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 77

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 81

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 85

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 89

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 93

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 97
Hösttermin | Zcooly Hack

Hösttermin

Det här materialet är till för dig som ska starta igång med programmering och digitalisering i förskoleklass. Zcooly Hack utgår ifrån förskoleklassens läroplan LGR 11. Här finns många lektioner som du kan ta med dig rakt in i din undervisning. Många av lektionerna är uppdelade på flera aktiviteter som du kan fördela över dagen eller över veckan. I materialet får du tillgång till presentationer, filmer, utskriftsmaterial mm. Lektionerna utvecklas och blir fler under terminens gång.

Precis som läroplanen beskriver så ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. I kommande programmeringslektioner kommer barnen få olika typer av problemlösning i lekfulla situationer. Eleverna ska också få möjlighet att skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt. Aktiviteterna som beskrivs under de olika lektionerna innehåller övningar som stärker eleverna själva men också gruppstärkande övningar där turtagning, respekt och demokrati är viktiga inslag. Läroplanen säger också att de lära sig kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vi har därför valt att göra lektioner som är språk- och -skriftförberedande, dessa ska ge eleverna ännu ett moment som stärker just denna förmåga. Inom programmering arbetar man med matematiska begrepp och lär sig olika resonemang för att kommunicera och lösa problem. I de olika aktiviteterna får eleverna möjlighet att utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Från centralt innehåll har vi under höstterminen valt att fokusera på områdena Språk och kommunikation, Skapande och estetiska uttrycksformer, Matematiska resonemang och uttrycksformer, Natur, teknik och samhälle, Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Välj en lektion

Det verkar som om du inte valt stadie för detta tema.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev