4

Kodspråket

Aktivitet 4

Analog programmering, Regler

Denna aktivitet lämpar sig bra för de barn som kan läsa eller som är på väg att knäcka läskoden. Börja med att prata om att det finns olika språk i programmering, precis som vi pratar olika språk på olika ställen i världen. Olika programmeringsspråk används till olika saker. Ett språk passar sig exempelvis bäst till hemsidor medan ett annat för robotar och ett tredje för spel.

Titta på avsnittet av kodpedagogerna,
 https://www.youtube.com/watch?v=fXY_h_sNDBk
Följ sedan liknande arbetsgång som i avsnittet, visa hur nyckeln fungerar. Visa att man i uppgiften har ett antal figurer/bilder och att de betyder vars en bokstav, man ska leta efter figuren i alfabetsnyckeln för att lista ut vilken bokstav det är. Till slut får man ett ord eller en mening.

Aktivitet 2. När de har gjort alla uppgifter kan de själv hitta på ett språk, göra en nyckel och göra egna uppgifter till en kompis.

Avsluta dagens aktivitet med en gemensam reflektion, där ni pratar om hur det gick, vad som var svårt/lätt, hur man skulle kunna göra annorlunda och så vidare. Använd gärna emojis som finns att ladda ner.

30 minuter + reflektion

Hemligt språk

Emojis för utvärdering
Emojirosa1
Emojirosa2

LGR11

Språk och kommunikation
  • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Förberedelser

Skriv ut "Hemligt språk".
Titta på avsnittet med kodpedagogerna avsnitt 6.
Använd tidigare emojis eller skriv ut och laminera ny färg. Se till att det finns lika många emojis av varje sort som det finns barn i barngruppen.
Förbered grupper om 2, vilka barn som ska arbeta tillsammans.

Arbetsgång

  1. Gemensam samling där ni pratar om programmering och språk.
  2. Titta på avsnitt 6 Kodpedagogerna.
  3. Presentera aktiviteten och låt barnen arbeta 2 och 2 med "Hemligt språk"
  4. Ev. Gör eget "Hemligt språk"
  5. Gemensam utvärdering och reflektion.

Dela gärna upp de olika aktiviteterna och gör naturliga avbrott för frukt, utelek och lunch.

Specialpedagogiska tips!

Barn med olika typer av svårigheter har ofta svårt att vänta och har mindre tålamod. Låt gärna barnen med sådana behov få vara "exempel" för klassen och vara bland de första att prova övningarna (som t.e.x. assisterande "hjälppedagoger").

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev